Jazdy doszkalające Poznań

Szkolenie podstawowe czy szkolenie uzupełniające?

Szkoleniem podstawowym określa się kurs prawa jazdy prowadzony w ramach obowiązkowych 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie to przeprowadza się zgodnie z programem szkolenia kandydatów na kierowców.
Zdarza się oczywiście czasem, iż te wyznaczone przepisami 30 godzin nie wystarcza by uzyskać umiejętności pozwalające zdać egzamin państwowy na prawo jazdy. Wówczas w ramach szkolenia podstawowego przeprowadza się spotkania dodatkowe na których to przerabia zadania egaminacyjne i manewry których wykonanie sprawia najwięcej problemów.
Szkolenie Uzupełniające przeprowadza się na wniosek osoby szkolonej. Tzn. jeżeli widzimy, że brakuje nam jeszcze odpowiednich umiejętności by podejść do egzaminu podejmujemy decyzję o tego typu jazdach dodatkowych. Zakres takiego szkolenia ustala się indywidualnie np. Jazdy Doszkalające dotyczą głównie parkowań lub jazd przez ronda.
Z tego rodzaju szkoleń najczęściej korzysta się przed egzaminem by przypomnieć sobie poszczególne elemnety programu egzaminacyjnego.

Jeśli nie jesteś zadowolana/ny ze swojego instruktora to pamiętaj, że zawsze możesz przerwać szkolenie i wybrać innego szkoleniowca.